Gabinet kardiologiczny:

dr Kamila Byrczek-Godula

Kardiolog.
Specjalista chorób wewnętrznych.

Wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywała w uznanych ośrodkach:

I Klinika Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, gdzie realizowała specjalizację z dziedziny chorób wewnętrznych

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Chorób Serca i Naczyń, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie realizowała specjalizację z dziedziny kardiologii

Członek:
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sekcji Echokardiografii

Brała udział w międzynarodowych badaniach klinicznych: EARLY-ACS i RELAX